Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

08 sierpnia 2019
W najnowszym numerze kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy wydawanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych znalazły
08 sierpnia 2019
Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

 

 

 

EKSPERIA Wycena Nieruchomości Tomasz Ciodyk       

+48 608 874 496  biuro@eksperia.pl

Aktualności

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ZIEMI ŁÓDZKIEJ serdecznie

zaprasza na 2-dniowe szkolenie do Uniejowa w dniach 21-22 maja 2018 r.

(poniedziałek-wtorek).

 

21 maja 2018 r.

„Rynek nieruchomości rolnych – podstawy prawne, praktyka,

działalność rzeczoznawców majątkowych

w świetle zmian ustawowych z 2016 r.” Wykładowca - Tomasz Ciodyk

 

1. Ewolucja ustawodawstwa dotyczącego obrotu ziemią rolną w Polsce po 1989 r. i ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP oraz o zmianie niektórych ustaw.

2. Nabywanie nieruchomości rolnych bez zgody i za zgodą KOWR, obowiązki nabywców,prawo pierwokupu i prawo wykupu KOWR.

3. Projekty zmian ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

4. Działalność rzeczoznawców majątkowych w realiach aktualnych przepisów.

 

22 maja 2018 r.

„Wycena wód i gruntów pod wodami z uwzględnieniem nowego prawa wodnego”. Wykładowca - Konrad Turkowski

 

1. Najważniejsze zmiany dotyczące gospodarki nieruchomościami zawarte w nowym Prawie wodnym (grunty Skarbu Państwa i wody publiczne, nowe zasady obrotu wodami stojącymi, melioracje wodne, uwarunkowania planistyczne, zgoda wodnoprawna,opłaty za usługi wodne).

2. Wycena stawów rybnych (wartość użytkowa, podejście porównawcze, podejście dochodowe).

3. Wycena innych pozostałych gruntów pod wodami (rowy, nieużytki wodne).

4. Szczególne przypadki wycen – wycena wartości rynkowej poniesionych nakładów inwestycyjnych na obiektach stawowych.

 

 

 

 

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH zaprasza na szkolenie warsztatowe nt:

„Rynek ziemi rolniczej, przy uwzględnieniu regulacji określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Wycena nieruchomości rolnych – przykłady praktyczne.” Prowadzący: mgr Tomasz Ciodyk oraz mgr inż. Krzysztof Urbańczyk

 

22 – 23 maja 2018 r. Hotel „Sylwia” ul. Gliwicka 90, 44 - 153 Sośnicowice k. Gliwic (2 km od zjazdu z autostrady A4)          

 

Zagadnienia objęte szkoleniem:

 • Najważniejsze przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR).

 • Praktyka w zakresie uzyskiwania zgód Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zakup ziemi.

 • Problemy i komplikacje w obrocie w związku z wymogami ustawy.

 • Opinie i interpretacje prawne dotyczące różnych zagadnień wynikających z UKUR, opracowane w ANR, KOWR i Ministerstwie Rolnictwa,

 • Stan rynku nieruchomości rolnych w Polsce, w tym skutki nowych uregulowań UKUR dla obrotu i cen.

 • Wpływ nowych przepisów na działalność rzeczoznawców majątkowych.

 • Wstęp do wyceny nieruchomości rolnych.

 • Wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych.

 • Wycena nieruchomości rolnych w gospodarstwach rolnych.

 • Wycena zasiewów i szkód w zasiewach.

 • Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych.

 

WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ZAPRASZA NA SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM w dniu 15 maja 2018 r. w godz. 16:00 - 19:15 (gmach główny PW, sala nr 134)

 

TEMAT: METODA DYFERENCYJNA W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI NA PRZYKŁADZIE WYNIKÓW BADAŃ DLA CELU SZACOWANIA WARTOŚCI SZKÓD W OOU (OBSZARZE OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA) PORTÓW LOTNICZYCH

 

WYKŁADOWCA: DR INŻ. JAN KONOWALCZUK, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, PRACOWNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

Definiowanie i wykazywanie szkody (straty i utraconych korzyści) oraz zasady naprawienia szkody. Utrata wartości nieruchomości oraz utrata walorów akustycznych budynków jako szczególna postać szkody związana z działalnością lotniska.

 

Rodzaje szkód i ich powiązania metodyczne w szacowaniu – rekurencja pomiędzy szkodą akustyczną a spadkiem wartości rynkowej – omówienie przykładu dla domu jednorodzinnego i prezentacja typowych błędów w założeniach metodycznych wyceny.

 

Zasady i sposób wykonywania analizy rynku nieruchomości do szacowania spadku wartości rynkowej w OOU.

 

Przedstawienie wniosków z badań w zakresie przydatności MASR do wyceny spadku wartości rynkowej nieruchomości w OOU i prezentacja aktualnego przykładu wyceny nieruchomości do tego celu w USA (materiały z wizyty studyjnej w USA Broward County Aviation Department Fort Lauderdale-Hollywood International Airport-FL).

 

 

 

 

Zaproszenie na szkolenia [archiwalny]
04 maja 2018
08 sierpnia 2019
W najnowszym numerze kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy
08 sierpnia 2019
Ustawą z dnia 13 czerwca 2019
04 maja 2019
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył
04 maja 2019
W kolejnym numerze kwartalnika "Wycena Nieruchomości
07 stycznia 2019
W kolejnym numerze kwartalnika "Wycena Nieruchomości
08 grudnia 2018
W kolejnym numerze [3(7)2018] kwartalnika "Wycena
08 grudnia 2018
  20 lipca 2018 r. Sejm uchwalił
02 lipca 2018
Po ponad rocznej przerwie wraca temat
04 maja 2018
STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ZIEMI ŁÓDZKIEJ serdecznie
20 kwietnia 2018
Ukazał się nowy numer [1(5)2018] kwartalnika
31 marca 2018
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło projekt
20 lutego 2018
Projekt tzw. „dużej ustawy reprywatyzacyjnej” zaprezentowany
22 stycznia 2018
Ukazał się nowy numer [4(4)2017] kwartalnika
20 listopada 2017
Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało (http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,9903,duza-ustawa-reprywatyzacyjna.html) projekt tzw.
02 października 2017
Narodowy Bank Polski opublikował Informację o

Copyright by EKSPERIA Tomasz Ciodyk

Ponad 20 lat w nieruchomościach - wiedza, doświadczenie, rzetelność